Cartell per Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

EDUCACIO1 EDUCACIO2Client: Estudi Lluís Torres, 2007